Ute – på sjø og vatn

Torsdagspadling:)

Frå april til oktober organiserer vi havpadletrening ute.

•   Vi held oss i skjerma og kjende område.
•   Klubben stiller med ein til to personar som ansvarlege.
•   Det er inga påmelding. Det er berre å møte opp.
      treningane blir alltid tilpassa deltakarane sitt ferdigheitsnivå
      og treningsgruppa bestemmer innhaldet på treninga/turen.
•   På treningane kan medlemmane bruke klubben sine kajakkar gratis.

⇒   Møteplass: Ved naustet – Sjå kart over kor det er her
   Treningstider 2021: Torsdagar kl. 18.00 + 2 – 3 timar
        (oppmøte litt før så du er klar kl. 18)
Turprogram for 2022; sjå framsida.

⇒   Ferdigheitsnivå: Deltakarane må minimum ha vore med på Intro-kurs, eller vere på tilsvarande nivå.
⇒   Prisar: Sjekk prislista