Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 blir holdt digitalt i perioden 15 juni til 30 juni.
Styrets vurdering er at pga corona kan det bli for få medlemmer som møter på fysisk årsmøte. Det gjør at vi risikerer og ikke være vedtaksføre.

Frist for innkomne saker til årsmøte er 1 juni. Send saker til årsmøte til post@sunnfjordkajakk.no
Videre informasjon om det digitale årsmøtet vil komme på e-post til alle medlemmer. Det vil også bli annonsert på vår hjemmeside samt på vår Facebook-side.

Mvh Tone Listau
-styreleder-