Personleg utstyr:

•   Fornuftige kle i høve til turlengde, årstid/ luft og sjøtemperatur,  ver og vervarsel
•   Mat og drikke i høve til turlengde + litt til
•   Klesskift i vasstett sekk
•   Kart og kompass
•   Kniv
•   Fløyte
•   Solbriller (solkrem)
•   Førstehjelputstyr (gnagsårplaster/sportstape)
•   Svamp
•   Pumpe eller ausekar
•   Reserveåre
•   Slepeline
•   Viss du padlar åleine: Åreflottør
•   Lykt (markeringslys, for mørkepadling)
•   Mobiltelefon med viktige (nød)nummer lagra
•   Gruppeutstyr:

Utstyr det bør vere minst eit eksemplar av i gruppa

•   Slepeline (kort og lang)
•   Førstehjelpsutstyr (plaster/sportstape, kompressar, trykkbandasje, spjelkemateriell (beinbrot) og trekanttørkle)
•   Vindsekk/-duk
•   Termos med varm drikke
•   Reparasjonsutstyr (sølvtape, streng, sterkt snøre, kniv, tang)
•   GPS
•   Nødlys/varslingsrakettar

Utstyr til overnattingstur:

•   Sovepose
•   Liggeunderlag
•   Telt
•   Fyrstikker, lighter (pakka vasstett)
•   Primus + kjørel

MERK DEG!!

Lista må sjåast på som eit forslag til hugseliste.

Du må sjølv vurdere ei fullstendig hugseliste, tilpassa den turen du skal på.