Organisasjonen

Åreblad   Styret i SKK
Åreblad   Florø-avdelinga
Åreblad   Juniorgruppa

Reine fakta

•   Sunnfjord Kajakklubb (SKK) vart etablert 13. januar 2000
•   SKK er medlem av Norges Padleforbund (NPF)
•   SKK rekrutterer hovudsakleg padleinteresserte i Sunnfjord-regionen SKK har ca. 200 medlemmar
•   SKK hovudbase i Førde
•   SKK har ei avdeling i Florø
•   SKK har ei havgruppe, ei elvegruppe og juniorgruppe
•   SKK sitt bankkontonr.: 3705.04.09490
•   SKK sitt organisasjonsnummer: 993 631 914

Naustet vårt

•   SKK har eige klubbhus, i daglegtale kalla naustet
•   Her lagrar vi klubben sine kajakkar
•   Der er ca. 30 plassar som klubbmedlemmane kan leige til eigen kajakk
•   Alle medlemmane kan disponere eigen nøkkel til naustet

Kajakkane våre

•   12 havkajakkar senior og 8 havkajakkar barn
•   5 elvekajakkar

•   4 flattvannskajakkar senior og 3 flattvann junior
•   12 polokajakkar

Havkajakk

•   Vi padlar på vatna kring Førde, på fjordane og ute i havgapet
•   Fast trening kvar torsdag (senior) og mandag (junior)
•   Trening i symjehallen i vinterhalvåret
•   Dagsturar
•   Overnattingsturar

Elvekajakk

•   Trening og turar i elvane i distriktet (mest i Jølstra og Gaularelva)
•   Organiserer kurs ved behov

Trening og Turpadling

All aktivitet har trivsel i botnen!

Uansett kva nivå du er på, så vil DU kunne føle deg heime i Sunnfjord Kajakklubb.

Av omsyn til tryggleiken (og trivselen), har vi gitte krav til kompetanse på turar og på trening.

Les meir om Trening og Turpadling