Medlemskap

•   Kr. 300,- pr. kallenderår for vaksne

•   kr. 200,- for junior (t.o.m. det året ein fyller 17 år)

Leige av kajakk

•   Det er gratis å bruke klubben sine kajakkar på treningane våre

•   Timeleige, dvs inntil 3 timar : kr. 50,-

•   Dag/Døgn (over 3 timar)/døgn: kr. 100,-

Leige av naustplass

•   Det kostar kr. 500 i halvåret (januar – juni og juli – desember), dvs. kr. 1000 i året

Nøkkel til naustet

  • Nøkkel til naustet finn du i nøkkelboksen ved døra til naustet. Medlem får tilgang til koden på boksen. Ta kontakt med styret for å få tilgang.
  • Hugs å legge nøkkelen tilbake i nøkkelboksen etter du har låst opp døra. Vi har berre ein nøkkel.

Bassengtrening

•   Pris er kr 300 for heile vintersesongen

•   Gjeld både mandagstreningane og laurdagspadlingar

•   På laurdagspadlinga kan familie vere med gratis (så lenge det ikkje vert for fullt).