Våttkortet

Norges Padleforbund har inført eit system – Våttkort, som dokumentasjon for (den formelle) kompetansen ein har i padling.
Les om kva Våttkort er her.

Kursa må takast i ei viss rekkefylgje og NPF vil at det skal vere ei tid med praksis mellom kvart kurs.
Les om våttkortstigen og dei ulike kursa her.

Alle kursa våre og dei kursa vi sponsar, er kurs i kursstigen til NPF.

Ulike typar kurs

Introduksjonskurs – HAV
For å kunne vere med på torsdagstreninga, må du minimum ha dette kurset.
Sjå kursinnhald

Grunnkurs – HAV
For å kunne vere med på turane våre, må du minimum ha dette kurset.
Sjå kursinnhald

Teknikkurs – HAV
Eit svært nyttig kurs for deg som vil utvikle seg som padlar.
Sjå kursinnhald

Aktivitetsleiarkurs – HAV
For deg som ynskjer å vere leiarar for andre padlarar og/eller bli instruktør på Intro-kurs og Grunnkurs.
Sjå kursinnhald

Vidaregåandekurs – HAV
For deg som ynskjer å utvikle deg vidare som padlar og/eller bli instruktør for teknikkurs (i tillegg til introkurs og grunnkurs).
Sjå kursinnhald

Veilederkurs – HAV
For deg som ynskjer å bli instruktør på høgaste nivå.
Sjå kursinnhald

Kurs – ELV
Vi vil jobbe for å få til kurs i elvepadling.
Les om dei ulike elvekursa her.