Kurs gjer padling kjekkare – og tryggare!

Fleire av medlemmane i klubben, er padleinstruktørar på ulike nivå, men vi leiger og inn instruktørar når det er aktuelt.
Kvåles Kajakk (https://www.facebook.com/Ingvald2021) er eit lokalt firma som arrangerer introkurs og grunnkurs.
Klubben ynskjer å stimulere til auka padlekompetanse i klubben, så vi gir økonomisk støtte til medlemmar som vil kurse seg. Dette gjeld f.o.m. grunnkurs og oppover kursstigen til NPF. Les om det her.
Viss du ynskjer å vere med på padlekurs, ta kontakt.

Her kjem informasjon om kurs etter kvart som dei er klare.