Norges Padleforbund (NPF)
SKK er medlem i NPF og der er mykje stoff om padling, både for dei som driv med konkurranse og dei som føretrekk rekreasjon.

        Kvåles Kajakk

Gloppen Padleklubb

Kajakk i Florø
Forum for padleentusiastar i Florø-området.

Seakayak.no – for padleentusiastar!
Her er det mykje å glede seg over, masse teknikkvideoar!

Go’Kajakk
Lokalt firma som driv mykje med kursing, guida turar og gruppeopplegg for private (blåturar) og bedrifter.

NJORD
Firma som driv med mykje padleaktivitet. Fram til hausten 2006 var dei lokalisert med base i Askvoll/Bulandet, men held no til på Sotra utanfor Bergen. Har framleis fleire arrangement og kursverksemd i Bulandet.

Jølster Rafting
Firma som driv med mykje meir enn rafting. Mange spanande friluftsaktivitetar.

Padling
Nettsida til bladet Padling