Møter 2024

Styremøte 23.01.24

Styremøte 27.02.24

Møter 2023

Årsmøte-Sunnfjord-Kajakklubb 2023

Styremøte-28-mars-2023

Styremøte-25.04.23

Referat-styremøte-06.06.23

Stryemøte-15.08.23

2022

Referat frå styremøte 14.12.22

Årsmøte-Sunnfjord-Kajakklubb-2022

2021

Protokoll til årsmøte 2021 for Sunnfjord kajaklubb Organisasjonsnummer_ 993631914

2020

ÅRSMELDING 2020

2017

2017-01-12 Styremøte-referat

2016

2016-03-08 Årsmote-ref

2016-04-07 Styremote-ref

2016-11-11 Styremøte-ref

2015

2015-02-27 Årsmote-ref

Årsmelding 2014

Årsrekneskapen 2014 

2015-08-14 Omframt årsmøte-ref   

2014

2014-04-14 Årsmote-ref

Årsmelding 2013 

Årsberetning 2013

Budsjett 2014   

2013

2013-03-17 Årsmøte – sakliste

2013-03-17 Styremøte-referat

2012

2012-02-01 Årsmøte-ref

2012-12-18 Styremøte-ref

2011

 

2010

2010-02-10 Årsmøte-ref

Årsmelding 2011 

Budsjett 2010

2010-02-22 Ref. møte ved naust

2010-03-10 Styremøte-ref

2010-09-22 Styremøte-ref

2009

2009-01-08 Styremote-ref

2009-01-15 Årsmøte-ref

Årsmelding 2008

Årsberetning 2008

Budsjett-2009

2008

2008-01-31 Styremote-ref

2008-02-14 Årsmote-ref

Årsmelding 2008

Budsjett 2008

2008-03-12 Styremote-ref

2008-03-12 Søknad driftsstøtte

2008-03-27 Styremote-ref

2008-04-10 Mote for torsdagsansvarlege

2008-05-2 Styremote-ref

2008-10-30 Styremote-ref

2007

2007-03-06 Årsmote-ref 

2007 Årsmelding – 2006

2007-03-14 Styremote-ref

2007-03-28 Styremote-ref

SKK-nytt # 1 – april

SKK-nytt # 2 – mai

2007-06-06 Styremote-ref

2007-08-13 Styremote-ref

2007-11-15 Styremot-ref

2006

2006-03-29 Styremote-ref

2006-04-18 Styremote-ref

2006-09-19 Styremote-ref

2005

2005.02.16 Styremøte-ref

2005.02.02 Årsmøte-ref

2005.02.02 Årsmelding 2004

2005.02.02 Årsrekneskap 2004

2005.06.06 Styremote-ref

2005.09.27 Styremote-ref

2004

2004.02.11 Styremøte-referat

2004.02.25 Årsmøte-ref

2004.02.25 Medlemsmøte-ref

2004.03.11 Styremøte-referat

SKK-nytt # 1 – mai

SKK-nytt # 2 – juli

2004.11.17 Styremøte-sakliste

2003

2003.01.08 Styremøte-ref

2003.01.28 Årsmøte-ref

2003.01.28 Medlemsmøte-ref

2003.02.24 Styremøte-ref

2003.04.02 Styremøte-ref

2003.08.25 Styremote-ref

2003.10.01 Styremote-ref

2003.10.28 Styremote-ref

2003.11.06 Medlemsmøte-innkalling

2002

2002.02.21 Medlmøte-ref

2002.02.21 Årsmøte-ref

2002.04.24 Styremøte-ref

SKK-nytt # 1 – mai

2002.06.18 – Styremøte-ref

2002.10.21 – Ekstraordinært årsmøte -ref

2001

2001.01.24 – Styremøte-ref

SKK-nytt # 1 – mars

SKK-nytt # 2 – april

SKK-nytt # 3 – juli

2001.11.04 – Styremøte-ref

2001.11.07 – Medlemsmøte-ref

2000

Kontaktblad # 1 – januar

Kontaktblad # 2 – mars

SKK-nytt # 3 – mai

SKK-nytt # 4 – oktober