Junior

Vi har fått treningstid i Førdehuset sitt basseng kvar mandag kl 16-17. Dette varer fram til 1. mai neste år.

Det er teknikkpadling og øving på redning, ved bruk av leik og bading. Etterkvart også ballspel med polokajakkar. 
Vi var 7 born på første treninga (7-11år). Vi har plass til fleire! Gjerne eldre born/ungdom også. 
Dersom bornet ditt vil delta, kom på ei prøvetrening, (mandag etter haustferien) og meld deretter inn i Sunnfjord Kajakklubb via www.sunnfjordkajakk.no (og minidrett.no). 
Pris kr 200,- pr år for born, kr 300,- for vaksen (over 17 år).
 
Gje Øyvind melding om bornet kjem.
958 83 584