Nytt styre i klubben

På årsmøte i aril ble Jomar Bergheim valgt inn som ny leiar.
Nytt styremedlem er Lars Petter Sneve.
Marit Nikø tok attval som kasserar.
Vi gratulerer og ønsker lykke til med arbeidet i klubben.