SAKLISTE TIL ÅRSMØTET

 

Årsmøte i Sunnfjord Kajakklubb

Torsdag 2. mars 2017 kl 19:00 i naustet

 

SAKLISTE

 1. Val av møteleiar, referent og 2 til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding 2016
 4. Årsrekneskap 2016
 5. Vedta budsjett
 6. Behandle innkomne saker
 7. Fastsette medlemskontingent og priser
 8. Orienteringssaker:
  * Juniorsatsing
  * Turar, forslag?
 9. Val

Øyvind J. Korsøen
Leiar SKK