Teknikkurs havpadling 18. og 19. juni

Hei alle gode padlarar! SKK inviterer til teknikkurs i havpadling 18. og 19. juni i Florø. Kurshaldar vert Eivind Aadland frå Sogndal.

På teknikkurset tek me utgangspunkt i teknikken som ligg på grunnkurset. Me vidareutviklar denne teknikken og arbeider vidare med meir avanserte og effektive teknikkar for å padle og manøvrere kajakken effektivt. Det vert også ein god del arbeid med ulike teknikkar for kameratredning og eigenredning, deriblandt eskimorulla. Me håpar på litt vind og bølgjer å bryne oss på J.

Kursinnhaldet går fram av padleforbundet sin oversikt som du finn her: http://padling.no/kurs-og-utdanning/vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/teknikkurs-hav/
Teknikkurset er ein føresetnad for å seinare kunne ta aktivitetsleiarkurs.

Sjå padleforbundet for meir info om våttkortstigen: http://padling.no/kurs-og-utdanning/

Pris
Kr 1000,- for SKK medlem og kr 1500,- for ikkje medlem.

Påmelding
Send epost til Eivind; eivind.aadland@hisf.no. Det er ingen påmeldingsfrist, men det er lurt å vere tidleg ute.

Stad og tid
Utgangspunkt blir ved flyplassen i Florø. Me held på laurdag og søndag (18. ? 19. juni) frå kl