Årsmøte og årsfest på Førde Camping 27. februar

Årsmøtet startar kl. 19.00 og varar ca. 1. time. Etterpå vert det servering av tapas, lysbildeframvisning frå ein Grønlandsekspedisjon v/ Ann Loahn og Øystein og frå kajakkbyggekurs v/ Øyvind. Påmelding innan 20.februar. til Brit Siv: brit_siv@hotmail.com, tlf: 91 86 80 39. Prisen er på 200 kr. Vi stiller med saft, brus etc. Har du lyst på anna drikke, tek du det med sjølv. Sakspapira til årsmøtet vert lagt ut under dokumenter ca 1 veke før årsmøtet, sjå link: http://sunnfjordkajakk.org/index.php?side=0409arkiv