Informasjon trening i symjehallen

Nytt i år er at vi har fått tid i bassenget annan kvar laurdag i tillegg til måndagar. Vi har også fått ordna det slik at polokajakkane er plassert på Førdehuset, så for dei som vil bruke polokajakk til trening, så slepper du å hente kajakk i naustet. Pris for trening i svømmehallen er 50 kr /gang (inntil 6 ganger, då vert det gratis). Du registrerar deg på ei liste kvar gong.

Det er 10 polokajakkar i Førdehuset, i tilllegg er det vestar (5 junior og 5 senior)+ poloårer. Lista som du skal registrere deg på ligg i skåpet der kajakkane er plassert.

Tidene er fordelt mellom junior og senior.